Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve

De Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve is in 2013 opgericht ter ondersteuning van de Wonen en Zorg-Stichting Van Oldenbarnevelthoeve. De Stichting werft fondsen voor doelgerichte projecten. De huisvesting en zorg van de Van Oldenbarnevelthoeve worden voornamelijk door de bewoners en wettelijke voorzieningen vergoed. Maar daarmee wordt het beoogde doel, een prettige woonvoorziening, niet volledig gerealiseerd. Voor bijvoorbeeld de inrichting van de algemene verblijfsruimten, aangepaste vervoersmiddelen, speeltoestellen en georganiseerde uitjes is de stichting afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring.

Hoe werkt het?

Steun dit unieke project en word vriend van de Van Oldenbarnevelthoeve. U kunt op verschillende manier een financiële bijdrage leveren.

Word vriend door:

  • Eenmalig een gift over te maken.
  • Jaarlijks een gift van minimaal € 10,- over te maken.
  • Periodiek te schenken via een lijfrente, hiervoor moet u een notariële akte laten maken.
  • Een legaat op te nemen in uw testament. Dit is een schenking die wordt uitbetaald na uw overlijden. Legaten zijn vrijgesteld van erfbelasting als zij volledig ten goede komen aan de stichting.

Wist u dat:

  • Onze stichting aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor u uw gift onder bepaalde voor waarden kunt aftrekken van de belasting. Zie ook de financiële gegevens van de vriendenstichting
  • Wij een speciale regeling hebben getroffen met Oostland Partners Notarissen betreffende de notariële akte.

Vriend worden?
We komen graag met u in contact

Voordelen van vriendschap

Uiteraard zorgt de Vriendenstichting voor tegenprestaties. Denk aan naamsvermeldingbordjes in het entree, rondleiding, naamsvermelding bij publicaties in de lokale pers, regelmatige berichtgeving van de ontwikkelingen op en rond de boerderij.

Bedrijfssponsoring

Ook voor bedrijven is het mogelijk om de Van Oldenbarnevelthoeve te ondersteunen. Bedrijven kunnen sponsoren in goederen, met vrijwilligerswerk, specifieke activiteiten en projecten financieren of een gift overmaken.