Word vriend

Steun dit unieke project en word vriend van de Van Oldenbarnevelthoeve. U kunt op verschillende manier een financiële bijdrage leveren:

Word vriend door:

  • Eenmalig een gift over te maken.
  • Jaarlijks een gift van minimaal 10,- over te maken.
  • Periodiek te schenken via een lijfrente, hiervoor moet u een notariële akte laten maken.
  • Een legaat op te nemen in uw testament. Dit is een schenking die wordt uitbetaald na uw overlijden. Legaten zijn vrijgesteld van erfbelasting als zij volledig ten goede komen aan de stichting.

Wist u dat?

  • Onze stichting aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor u uw gift onder bepaalde voor waarden kunt aftrekken van de belasting.
  • Wij een speciale regeling hebben getroffen met Oostland Partners Notarissen betreffende de notariële akte.

Bedrijfssponsoring

Ook voor bedrijven is het mogelijk om de Van Oldenbarnevelthoeve te ondersteunen. Bedrijven kunnen sponsoren in goederen, met vrijwilligerswerk, specifieke activiteiten en projecten financieren of een gift overmaken.