Waar staan wij voor

De Stichting Van Oldenbarnevelthoeve heeft zich ten doel gesteld mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt ons inziens de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit realiseren we door 24-uurs zorg te verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Dit team kenmerkt zich door eigen verantwoordelijkheid, grote betrokkenheid bij de bewoners en een flexibele taakstelling en instelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de bewoners kan worden geboden. De Stichting organiseert en verleent zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit nader worden geborgd door samenwerking met de zorgaanbieder ASVZ. Een mogelijke klacht zal voorgelegd en beoordeeld worden door de onafhankelijke klachtencommissie van de ASVZ. De te volgen procedure voor het indienen van een klacht is aanwezig op de hoeve en is op te vragen bij de teamleider.

Het project is uniek door de grote ruimte buiten rondom de boerderij die extra vrijheid en mogelijkheden voor vrijetijdsactiviteiten biedt. De opzet sluit aan bij de landelijke visie op zorg in de toekomst op de volgende drie punten: (1) integratie in de maatschappij, (2) initiatief en verantwoordelijkheid dichtbij de ouders en (3) kleinschalige opzet.

De Stichting richt zich op jong-volwassenen die meestal nog bij hun ouders wonen. Het is voor hen belangrijk een nieuwe veilige omgeving te bieden waarin de afhankelijkheid van de ouders langzaam minder wordt. De Stichting wil graag een woonvoorziening bieden waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen. De rustige omgeving met een ruim buitenterrein met schuren, een visvijver en een boomgaard bieden goede mogelijkheden voor activiteiten die passen bij de bewoners. De woonvoorziening is laagdrempelig voor omwonenden, familie en vrijwilligers, waarmee integratie in de maatschappij wordt bereikt.

De zorg wordt geboden op basis van een individueel zorg- en begeleidingsplan waarin de mogelijkheden en de beperkingen van de bewoner centraal staan. Dit plan wordt zoveel mogelijk samen met de bewoner en zijn/haar ouders en netwerk opgesteld.