Samenstelling woongroep

De woongroep biedt plaats aan 8 bewoners.

Er zijn acht vaste plaatsen voor bewoners met een meervoudige handicap of een matig tot ernstig verstandelijke beperking die aangewezen zijn op 24-uurs zorg en ondersteuning. De samenstelling van de groep (mannen en vrouwen) is gebaseerd op de zorgzwaarte, behoefte aan ondersteuning en niveau van communiceren.

De voorkeur is uitgegaan naar jong-volwassenen die met elkaar voor langere tijd een evenwichtige woongroep kunnen gaan vormen.

Bij de samenstelling van de woongroep is de visie leidend. Daarbij wordt getoetst of nieuwe bewoners in de groep passen.

De voorkeur gaat uit naar bewoners die een band met de regio hebben, de dagbesteding in de regio hebben en betrokken familieleden hebben.

De bewonersgroep is per januari 2014 rond waarmee alle appartementen bezet zijn. Mocht u ondanks dit gegeven interesse hebben in dit ouderinitiatief dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@vanoldenbarnevelthoeve.nl. De stichting streeft er naar enkele kandidaten op de wachtlijst te hebben.