Over de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

In 2012 is de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve opgericht met het doel een optimaal woon- en leefklimaat te bieden, zorg te organiseren en zorg te verlenen in de Van Oldenbarnevelthoeve. Enkele ouders hebben het initiatief genomen om voor hun kinderen met een meervoudige en verstandelijke handicaps een woonomgeving te realiseren die aansluit bij hun specifieke zorgvraag. Door hun meervoudige beperkingen zijn zij kwetsbaar en gevoelig voor te veel prikkels. Zij hebben met ondersteuning van enkele andere inwoners van Berkel en Rodenrijs een eigen initiatief ontplooid om een thuis voor deze jong volwassenen te realiseren waar zij warmte en veiligheid kunnen ervaren. De Stichting heeft de beschikking gekregen over een geschikte boerderij die speciaal voor dit doel door de eigenaar is verbouwd.

Onderstaand een korte beschrijving van een aantal van onze bewoners.

Candra

Candra (1995) is een leuke gezellige meid, erg sociaal en kan goed kwebbelen. Ze heeft natuurlijk ook haar beperkingen. Ze kan niet teveel lopen, met name buiten en is dan afhankelijk van haar rolstoel. Ze komt uit een gezin van 2 zussen en een broer die allen al zelfstandig wonen.

Door de omstandigheden thuis hebben we besloten dat het beter zou zijn als ze op de van Oldenbarnevelthoeve zou gaan wonen. Ze moet wel heel erg wennen wat ook best een tijdje duurt maar uiteindelijk zal ze heel goed in deze groep passen, omdat het een leuke gezellige groep bij elkaar is. We weten dat haar doorzettingsvermogen heel groot is, waardoor ze de dingen die ze niet kan aardig weet te compenseren. We hopen dat alle bewoners veel liefde en geluk met elkaar zullen hebben.

Robin

Robin (1982) heeft een meervoudige handicap. Hij kan zich over de grond en in een rolstoel voortbewegen en zonder hulp in en uit zijn schommel en bed komen. Hij kan niet spreken en begrijpt heel beperkt taal. Robin heeft bij alle dagelijkse levensverrichtingen hulp nodig. Hij woonde alleen thuis met zijn vader met een aangepaste slaapkamer en sanitair. Hij was daar een rustige thuissituatie gewend. Robin is kwetsbaar en heeft veel zorg nodig. Om deze zorg voor de toekomst veilig te kunnen stellen heeft zijn vader er voor gekozen Robin niet langer thuis te laten wonen. Gelet op de levensfase van zowel Robin als zijn vader is hiermee voor beiden een toekomstbestendige woonsituatie ontstaan.

Kirsten

Kirsten (1994) is verstandelijk beperkt, met een gemiddeld ontwikkelingsniveau van een peuter. Daarnaast is zij motorisch en visueel enigszins beperkt, maar kan goed lopen en ook goed praten. Bij de dagelijkse verzorging heeft ze hulp nodig, maar bij andere activiteiten kan ze ook dingen zelf, zoals afruimen en afspoelen. Kirsten woonde tot voor kort nog thuis, met haar ouders en broer, hoewel zij de laatste jaren elk weekend in een logeerhuis verbleef.

Voor Kirsten is duidelijkheid en rust nodig, om te voorkomen dat ze onzeker wordt en overprikkeld. Zodra ze zich veilig weet, is ze vrolijk en geniet ze van de gezelligheid in de groep van medebewoners en begeleiders.

Marijn

Marijn (1995) is een vrolijke jongen die het syndroom van Down heeft. Daarnaast is hij klassiek autistisch. Marijn houdt van gezelligheid en van (veel) lachen en grapjes maken. Hij heeft een veilige omgeving nodig waarin hij kan overzien wat er allemaal gebeurt. Daarnaast heeft hij veel structuur nodig om goed te kunnen functioneren. Wij denken dat Marijn met het wonen op de van Oldenbarnevelthoeve een warme, veilige omgeving krijgt waarin zijn kwaliteiten goed tot uiting komen!

Wietse

Wietse (1988) is een klassiek Kanner Autist met een heel beperkt taalgebruik, hij spreekt vrijwel niet. Hij heeft een gevoel van eigenwaarde opgebouwd door zelfstandig te zwemmen en fietsen onder begeleiding. Wietse komt uit een gezin van vader, moeder, één broer en twee zussen die alle drie al uit huis wonen. Alleen Wietse woonde nog thuis. Voor Wietse is een rustige omgeving belangrijk om zich veilig te voelen. Door op de hoeve in een eigen appartement te wonen is zijn gevoel voor eigen waarde verder versterkt. Hij heeft daar zijn eigen vertrouwde spullen en uitzicht over een voor hem bekende woonomgeving. Samen met de gemeenschappelijke woonkamer biedt de hoeve een met thuis vergelijkbare woonsituatie.